jueves, 9 de enero de 2014

O PPSOE, l'alborto e os que se dixan enganyar

Si en ye de menuta a inmoralidat d’o PP, que no han tardato ni média en fer burro falso e empencipiar á reconsiderar a suya posicion —vergonyosa de tot— respective á la lei de l’alborto. Posicion que se resume fácilment: matar en qualques ocasions ye licito e mesmo neseçário. No satisfeitos con ixa bestieça, muitos barons han feito publico o suyo refús. Se coneix que les pareix millor que una muller pueda matar á o suyo fillo no naixito siempre que le pete. Pos bien, o própio Rajoy —que ta atras muitas cosas ni tartir gosa— ya ha dito que prevará de trobar un consenso ta amillorar l’avantprogecto de lei. Guarda si en ye de bueno Mariano!
Qué feran agora os pepers que se creyevan que o suyo partito esfendeva o dreito á la vida? Sisquiera m’entivoque pero continaran fendo a gatatumba. Como siempre, que a inmoralidat e febleça d’o PP no ye mica nueva.
En Aragon, per si á belun se le da un poquet, Luisa Fernanda Rudi ya ha feito publico o suyo desalcuerdo con a reforma. Á ella le feva goyo a lei socialista de 1985. Qué feran agora os pepers que se creyevan que, en votando á Rajoy, votavan cuentra Rodríguez Zapatero e, en realidat, en votando á Rajoy, votavan per Felipe González? Sisquiera m’entivoque pero continaran fendo a gatatumba.
Perque, no me digaz que no estaria bien que o PP s’estalapiçás en as esleccions europeuas? No ta que rectifiquen, que prou que no lo feran, si no per lo conuerto de que muitos perdesen o cargo e a participacion en os presupuestos. Igual mesmo me repienso o costumbre mio de no votar nunca.