martes, 28 de enero de 2014

Més asesinatos en Nigéria

Ye menister ricordar-lo. Encara que ye imposible de quaternar totas as enrestitas que sofren os cristianos en tantos e tantos païses d’o mundo, ye menister ricordar-lo. Hue, bels médios d’informacion —no pas guaires, como ye o triste e vergonyoso costumbre d’este vergonyoso e triste occident nuestro— tornan á charrar d’una atra esferra cuentra os cristianos de Nigéria. Decenas de presonas —bellas 74 seguntes as fuents, encara que o balance ye provisional— son estatas asesinatas a semana pasata en dos atentatos en o norte de Nigéria. As enrestitas causon, ademés, un numbro indeterminato de feritos ­—atras decenas més— en una ilésia catolica d’o estato de Borno e un mercato n’o estato de Adawawa. En a enrestita cuentr’a ilésia d’o pasato domingo, en a ciudat de Waga Chakawa, havrian muerto á lo menos 22 fiels; mientres que més de cinquanta presonas estion asesinatas en o mercado de Kawuri vitimas tamien d’atra esferra terrorista. A ilésia estió enrestita mientres se hi feva a santa misa. Os terroristas disparon cuentra os fiels e beluns fuen feitos refens.  As dos enrestitas s’acumulan á la colla terrorista islamista Boko Haram, que campa salvage en esta region de Nigéria. En Kawuri, seguntes un testigo, a violéncia yera tan gran que "Garra casa yera de piet" e os terroristas, "més de médio centenar", fiço servir esplosivos e armas pesatas. No b’ha que olbidar que dende mayo de 2013 o norte de Nigéria se trova en estato d’emergéncia. No b’ha que olbidar que, seguntes a ONU, més de 1200 presonas son estatas asesinatas en Nigéria á mans d’es terroristas de Boko Haram.

Qui quiera aduyar á os cristianos de Nigéria, que vaiga ta este VINCLO