martes, 14 de enero de 2014

Donacion d'un manuscrito d'o sieglo XIII con parte d'o testo d'os Fueros d'Aragon

A Biblioteca Nacional de España ha recibito como donacion un manuscrito de metat d’o sieglo XIII, escrito en romance aragonés, que contiene una parte d’o testo d’os Fueros d’Aragon aprevatos en 1247 e que representa a cópia més antiga dica agora coneixita d’a devantdita obra.
Este manuscrito, de gran interés t’a Biblioteca Nacional de España, enamplará o suyo património decumental, dau que conta entre os suyos fundos con una representacion important de fueros generals e conserva, en o Servicio de Manuscritos e Incunables, o Mss/458 d’o sieglo XIV, amplament estudiato per Gunnar Tilander, e que se podeva considerar, dica altalle, o testimónio més antigo conservato en esta biblioteca d’os Fueros d’Aragon, pos a resta d’as manifestacions en son d’o sieglo XV.
O manuscrito ye estato entregato per Miguel Carabias Orgaz, licenciato en Filologia Hispanica per a Universidad de Salamanca e profesor de Lengua Española y Literatura. “Un documento como éste, debe estar en una institución pública a disposición de todo aquel que lo quisiera investigar”, asegura.
Podemos trobar un estúdio més amplo sobre o manuscrito e o proceso de transmision d’os Fueros d’Aragon en: Miguel CARABIAS ORGAZ, “Los Fueros de Aragón. Una versión romance de mediados del siglo XIII”, Revista de Filología Española, XCIII, 2º, julio-diciembre, 2013, pp. 313-326.

Si querez leyer a nota de prensa original, punchaz AQUÍ.
Si querez més informacion sobre o manuscrito, punchaz AQUÍ.