lunes, 20 de diciembre de 2010

Buen Nadal

gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis (Lc 2:14)


Con estas parolas, que San Lucas quaterna en o suyo Evangélio, con as que os ángels saludon á o nuestro Sinyor, tos foi arribar os mios millors deseyos en estos dias tan especials. Buen Nadal á toz e que sepamos fer-nos mereixedors d'a bendicion de Dios.

martes, 14 de diciembre de 2010

Consello superior d'as Luengas d'Aragon

O pasato 10 d'aviento se constituyó, á la fin, o Consello Superior d'as Luengas d'Aragon. Tiene un amplo, e difícil, treballo per fer. O suyo primer president ye o socialista José Bada, que yera o miembro de més edat. Bien se vale que solo lo será que provisionalment. Bada estió consellero de cultura entre 1983 e 1987 e empentó a clamata Declaracion de Mequinença (1984) que significó l'emprencípio d'a ensinyança e dignificacion d'o catalan d'Aragon. Durant o suyo mandadato, manimenos, a situacion de l'aragonés no amilloró mica e continó dispreciato e marguinato de tot.
Os miembros d'o Consello superior d'as Luengas d'Aragon son:
Per as Cortes d’Aragon:
- Don Enrique Badía Gracia.
- Don José Ignacio López Susín.
- Doña Marta Marín Bráviz.
- Don Alberto Moragrega Julián.
- Don Chusé Raúl Usón Serrano.
Per lo Guvierno d’Aragon:
- Don Manuel Castán Espot.
- Don José Bada Panillo.
- Doña María del Carmen Alcover Pinós.
- Don Fernando Sánchez Pitarch.
- Don José Ignacio Micolau Adell.
Per a Universidat de Zaragoça:
- Don Javier Giralt Latorre.
- Don Francisco Nagore Lain.
- Doña María Antonia Martín Zorraquino.
- Doña Luisa María Frutos Mejías.
- Don Francisco Beltrán Lloris.
B'havrá á veyer cómo s'apanyan entre els e si saben aladiar os suyos problemas personals ta fer cumplir a mision que a Lei de Luengas les atorga: fer politica lingüistica e no pas politica pecinera.

jueves, 9 de diciembre de 2010

O núncio e os bispes catalans


Ya caleva: a la fin o núncio vaticano, Renzo Fratini, ha desigito a toz es bispes d'as diez diocesis d'a Conferéncia Episcopal Tarraconense que sinyen un decumento de refirme t'a tornata d'os biens d'as parróquias de l'Aragon oriental retenitos en Lerida. Se reforçará, asinas, o compromís alquirito lo pasato 27 d'octubre per parti d'o bispe de Lerida, Joan Piris.

Será menister, tamien e més que més, que as autoridaz civils catalanas dixen de negar-sen a entregar as pieças ta que a voluntat d'a Ilésia, que ye qui decide án han a estar os suyos biens, se faiga valera. Perque tamien cal ricordar que ya en 2008 Francesc Xavier Ciuraneta, altalle bispe de Lerida, sinyó un decumento ta tornar ta Aragon l'arte sacro aragonés. Qualcosa que encara siguimos asperando.