martes, 14 de diciembre de 2010

Consello superior d'as Luengas d'Aragon

O pasato 10 d'aviento se constituyó, á la fin, o Consello Superior d'as Luengas d'Aragon. Tiene un amplo, e difícil, treballo per fer. O suyo primer president ye o socialista José Bada, que yera o miembro de més edat. Bien se vale que solo lo será que provisionalment. Bada estió consellero de cultura entre 1983 e 1987 e empentó a clamata Declaracion de Mequinença (1984) que significó l'emprencípio d'a ensinyança e dignificacion d'o catalan d'Aragon. Durant o suyo mandadato, manimenos, a situacion de l'aragonés no amilloró mica e continó dispreciato e marguinato de tot.
Os miembros d'o Consello superior d'as Luengas d'Aragon son:
Per as Cortes d’Aragon:
- Don Enrique Badía Gracia.
- Don José Ignacio López Susín.
- Doña Marta Marín Bráviz.
- Don Alberto Moragrega Julián.
- Don Chusé Raúl Usón Serrano.
Per lo Guvierno d’Aragon:
- Don Manuel Castán Espot.
- Don José Bada Panillo.
- Doña María del Carmen Alcover Pinós.
- Don Fernando Sánchez Pitarch.
- Don José Ignacio Micolau Adell.
Per a Universidat de Zaragoça:
- Don Javier Giralt Latorre.
- Don Francisco Nagore Lain.
- Doña María Antonia Martín Zorraquino.
- Doña Luisa María Frutos Mejías.
- Don Francisco Beltrán Lloris.
B'havrá á veyer cómo s'apanyan entre els e si saben aladiar os suyos problemas personals ta fer cumplir a mision que a Lei de Luengas les atorga: fer politica lingüistica e no pas politica pecinera.