martes, 20 de agosto de 2013

A Batalla d'o Mont de Torrero

En estes días de falsas memórias e irreals histórias, no ye d’almirar que beluns quieran fer pasar una guerra de succesion per una guerra de secesion. Asinas, en muitas d’as actuals regions que perteneixion á la Corona d’Aragon bi ha personajoz que quieren fer d’a Guerra de Succesion Espanyola de primers d’o sieglo XVIII (1701-1713/1715) una guerra de liberacion nacional u qualcosa parellana. Prou que ye mentira. Entre atras cosas, basta con ricordar que aquí, en Aragon, muitas ciudaz e lugars como Jaca, L’Aïnsa, Canfranc, Taraçona —e tot o semontano d’o Moncayo: Tabuenca, Tierga, Trasobares, Aranda, etc.—, Borja, Caspe, Fraga, Albalate de l’Arçobispe —e tota la suya redolada: Alcorisa, Alloça, Arinyo, Urrea, Híjar, Mediana, etc— yeran fiels á o candidato Borbon. Perque no estió ixa una guerra entre castellanos e aragoneses sino entre partidários d’a Casa d’os Habsburgo e partidários d’a Casa de Borbon. Ye dicir, monarquicos espanyols toz os dos bandos.
A mesma capital d’o Reyno, a inmortal ciudat de Zaragoça, mudó bellas vegatas a suya leyaltat seguntes soflavan os vientos d’a guerra.
O caso ye que o 20 d’agosto de 1710 as tropas d’os dos candidatos s’enfrontinon en o mont de Torrero de Zaragoça. D'un costato as tropas leyals á o monarca Carlos III d'Aragon, e d’un atro os leyals á o tamien monarca Felipe V. A superioridat numerica d'os primers los aduyó á ganar a batalla aconseguindo una victória que les permitió foragitar á os felipistas d'os territórios d'a Corona d'Aragon. 
Á l’atro’l dia entró trunfal Carlos III en a capital aragonesa. Pero ni Aragon recuperó altalle a suya independéncia ni la heva perdito dinantes o  29 de junyo de 1707 con os decretos de Nueva Planta. Feva sieglos que Aragon yera un d’os alacez d’a gloriosa Monarquia Hispanica. Sisquiera torne luego ixa Institucion con un Rei legitimo e o buen guvierno que o nuestro pueblo mereix.

lunes, 12 de agosto de 2013

Os nuestros problemas


Our problems stem from our acceptance of this filthy, rotten system. (Dorothy Day)


Os nuestros problemas dimanan d'a nuestra acceptacion d'este sistema porquiço e podreixito (Dorothy Day)

domingo, 4 de agosto de 2013

Unas parolas de José Antonio

Fa poco me diciva un (buen) amigo mio que, encara que nunca no yera estato nacional-sindicalista, per cada dia yera més joseantoniano. Tampoco no soi estato yo nunca falangista, pero ixo no m’escusa de reconeixer os muitos meritos —e os muitos demeritos— que o pensamiento de José Antonio Primo de Rivera ofreix.
En as viespras d’as esleccions de 1936, José Antonio fació un discurso n’o Cinema Europa de Madrid. O discurso, publicato en o numbro 31 d’o semanário Arriba o 6 de febrero de 1936, seria prohibito bels meses dimpuesas en a Espanya nacional per lo suyo contenito revolucionário. Contenito que, en quasi toz os suyos puntos, qualsiquier tradicionalista refirmaria sin dandalos. Ta contrimuestra, en reproduzco bellas ringlas u, millor, las paso t’a nuestra luenga; que me creigo que dica agora no s’heva traducito á l’aragonés á José Antonio.
O capitalismo liberal desemboca, necesariament, en o comunismo. No b’ha més que una traça, funda e sincera, d’evitar que o comunismo arribe: tener a valor de desamontar o capitalismo, desamontar-lo per aquels mesmos á es que favoreix, si ye que en veras quieren evitar que a revolucion comunista allere as valors religiosas, esprituals e nacionals d’a tradicion. Si lo quieren, que nos aduyen á desamontar o capitalismo, á implantar l’orden nuevo. Esto no ye solo que un quefer economico: esto ye un alto quefer moral. B’ha que tornar á es hombres o suyo contenito economico ta que tornen á plenar-se de substáncia as suyas unidaz morals, a suya família, o suyo grémio, o suyo monecípio; b’ha que fer que a vida humana se faiga atra vegata preta e segura, como estió en atros tiempos [..]
Discurso prenunciato en o Cinema Europa de Madrid o dia 2 de febrero de 1936 e que replega reflexions de tot aplicables á l’actual Espanya si queremos vencer á o Guvierno d’Ocupacion Mundial que nos oprime.