miércoles, 9 de octubre de 2013

Morion chilando ¡Viva Cristo Rei!

Encara que no calga, simplament ricordar-tos que o domingo 13 d’octubre (D. m.) seran beatificatos 522 mártirs asesinatos per as clicas royas d’a sanguinosa 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola. L’auto, beatificacion e Santa Misa, se ferá á las 12,00 en o Compleixo Educativo (antiga Universidat Laboral) de Tarragona. Ya sabez que b’ha diferents pelegrinacions organizatas —per eixemplo dende Balbastro, que ta ixo entre os 522 mártirs beatificatos bi son os 18 benedictinos d’O Pueyo— e que podez aproveitar as celebracions en esfensa d’a espanyolidat de Catalunya que se feran o sabado 12 en Barcelona ta ir-bi.

En este VINCLO podez consultar totas as causas, leyer toz os nombres e veyer as suyas fotos. Que esto, ademés de memória, sí que ye história e no pas falórias.