lunes, 21 de octubre de 2013

(In)dignidat nacional

Si b’hes dignidat en Espanya, nos n’irinos d’Europa. D’ixa Europa que hue nos quiere fer soltar á asesinadors e violadors e tota mena de criminals multiples. Pero, claro, si b’hes dignidat en Espanya, nunca no havrinos entrato en ixa Europa que hue nos quiere fer soltar á asesinadors e violadors e tota mena de criminals multiples. Ixa Europa que ahiere nos fació desamontar tota a nuestra indústria e controló a nuestra produccion agrária e ganadera ta que agora consumamos productos estrangers. Ixa mesma Europa que dicta os nuestros presupuestos economicos e morals —presupuestos de corrupcion e pobreça— e nos fa regirar en as vasueras d’o mundo moderno ta tener una miséria que malminjar.
Si b’hes dignidat en Espanya, nos n’irinos d’Europa. Pero, claro, si b’hes dignidat en Espanya, nunca no havrinos aprevato a constitucion que nos menó —de buen implaz e con a riseta en a nuestra malfarchata cara sind’alma— dica este país que hue, mientres regira en as vasueras d’o mundo moderno ta tener una miséria que malminjar, veye como ixa Europa d’a que havrinos á ir-nos-ne, ixa Europa n’a que nunca no havrinos á haver-bi entrato, torna á desigir-nos un sacrifício humano ta honrar á ixe falso dios sanguinoso que ye o Nuevo Orden Mundial.
Si b’hes dignidat en Espanya, nos n’irinos d’Europa. Pero, claro, si b’hes dignidat en Espanya, dinantes farinos disapareixer estes políticos dimoniacos —esta democrácia d’o diaple— que hue tornan á fer-sen satisfeitos a rialleta en veyer cómo se siguen cumplindo toz os puntos d’o suyo plan sin que o pueblo espanyol gose tartir sisquiera.