martes, 1 de octubre de 2013

Beatificacion de mártirs e dia d'a Hispanidat

A LigaTradicionalista, ha organizato viages dende diferents ciudaz d’as Espanyas ta que toz os que asinas lo deseyen puedan asistir o domingo 13 d’octubre (D. m.) á la beatificacion d’os 522 nuevos mártirs espanyols torturatos e asesinatos per a sanguinosa Segunda R.I.P.ublica anti-espanyola dinantes e durants a gloriosa Cruçata de Liberacion. A ufierta incluí o viage en autobús e l’alox en Tarragona á buen preu. Como se hi vei debaixo, uno d’es viages ye dende Zaragoça:

Ademés, o sabado 12 d’octubre, fiesta d’a Hispanidat e dia prévio á la beatificación, a Liga Tradicionalista, que participa activament en a organizacion d’os autos en esfensa d’a espanyolidat de Catalunya, ha organizato un amplo programa de celebracions en a ciudat condal: VEYER VINCLO.
Qué millor manera de celebrar o dia d’o Pilar?