lunes, 7 de noviembre de 2011

Pérez vs. Rajoy

No, no charraré d’o debate d’esta nuet. Encara que o debate ixe nos coste 550.000 euros, no’n charraré pas. Entre atras cosas, perque esta nuet no b’havrá garra debate. Esta nuet b’havrá, como muito, dos monologos —con pro menos grácia que os charraços d’o club d’a comeya— entre dos amiguez que se pareixen arrienda. Dos amiguez que como dos gotichonas d’augua se pareixen. Tanto se pareixen que quasi clons i son. Fez-le, si no, una golladeta á o suyo curriclo. Mira-tos, per eixemplo, es cargos que han ocupato n’o Guvierno d’Espanya. Estes dos —e con parellana e apatusca estrúcia— son estatos vicepresidents, ministros d’a presidéncia, ministros d’educacion, ministros d’interior. Asinas tiene a nuestra jovenalla o livel educativo que tiene. Asinas tienen as nuestras carreras o livel d’inseguridat que tienen. Conque no, no charraré pas d’o debate d’esta nuet. Entre atras cosas, perque esta nuet no b’havrá garra debate. Esta nuet b’havrá, como muito, dos monologos —con pro menos grácia que os charraços d’o club d’a comeya— entre dos amiguez que no no han feito atra cosa que vivir —folgadament e durat anyatas— d’a politica. Dos amiguez que no coneixen mica a situacion d’o país que han contribuyito á estricallar, a situacion d’o país que —de buen implaz e de conjunta—siguiran estricallando á partir d’o vinte de noviembre. Dos amiguez que se’n rediran —de buen implaz e de conjunta— de toz nusatros durant anyatas. Igual como se’n vienen esmelicando dende fa decadas. Pérez vs. Rajoy? Pérez=Rajoy! Mala cendella los creme.