miércoles, 17 de septiembre de 2014

Commemoracion d'a feita de Codo 2014

Unatra anyada, a Hermandad del Tercio de Montserrat ferá memória d’os heroes de Codo, lugaron zaragoçano que en agosto de 1937 estió escenário d’una d’as principals feitas heroïcas que protagonizon es requetés catalans d’o Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat e bella quarantena de combatients falangistas, bels diez guardiacivils e muitos vecins d’o lugar que quison defender a Religion e a Pátria á o canto d’os valients carlistas.

Estianyo a commemoracion se ferá o sabado 27 de setiembre. Si en querez més informacion, punchar n’o VINCLO.
Ta coneixer una miqueta més sobre a feita de Codo, punchar n’o VINCLO.
E si querez un sinyalin de veritable memória histórica, punchar en este atro VINCLO.