jueves, 18 de julio de 2013

18 de juliol de 2013

18 de juliol de 2013. 77 aniversário d'o levantamiento d'o pueblo espanyol en esfensa d'a Religion e a Nacion. 
¿Qué se pensarian hue os heroes, os mártirs, d’a nuestra Cruçata de Liberacion en veyendo l’actual situacion d’a Pátria, ixa mesma Pátria per a que luiton vogals e sin dubdar? Fambre e miséria; corrupcion e delinqüéncia; inmoralidat e pervensions; deseparatismo e semision á o nuevo orden mundial; inmigracion masiva e descredito internacional; laicismo e desasperança. ¿Qué se’n pensarian hue os heroes, os mártirs, d’a nuestra Cruçata de Liberacion? E, més que més, ¿qué nos ne pensamos nusatros?