martes, 27 de marzo de 2012

Ta votacions, as d'Eslovénia

Podrí escrivir sobre as esleccions andaluças, pero como ya l’han feito —dinantes e millor que no yo lo farí— en atros quadernos de bitacora  (Embajador en el infierno, per eixemplo, en ofreix un analís insuperable con referéncias a atros articlos), puedo escusar-me o treballo.
Conque m’estimo millor escrivir sobre un atro referendum tamien feito este domingo pero prou més interesant, o celebrato en Eslovénia e n’o que os eslovenos refuson un nuevo codigo d’a família que quereva aplicar o mesmo estatuto legal reservato á os matrimónios; no solo que en qüestions d’heréncio u fiscalidat, sino mesmo fendo tranya á l’afillatura, á las parellas homosexuals.
Collas civils, refirmatas per a Ilésia catolica, ajunton as 40.000 firmas neseçárias ta organizar una consulta popular sobre a lei d'a família que heva aprevato l’anterior guvierno en junyo de 2011.


PS En Eslovénia tampoco no se cumplion as enqüestas. Á vier si beluns paran cuenta e no les fan tanto caso á os sociologos.