domingo, 25 de marzo de 2012

Os "sindicatos", os "intelectuals" e os treballadors

Dos notícias apareixitas en a prensa d’ahiere refleixan muito bien a realidat d’os falsos sindicatos.
Asinas, mientres millonários subvencionatos per as diferents alministracions espanyolas exprisavan o suyo refirme á la vaca d’o dia 29 empentata per UGT e CCOO, os treballadors d’os Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) refusavan de siguir ixa mesma vaca
Con muita raçon, os treballadors han ricordato que os mesmos sindicatos que agora claman á fer vaca general son os que privon a d'o metro e os autobuses fa bels meses.
Ademés, sinyalan tamien os treballadors que, dimpués d’a vaca d’o 29 de septiembre de 2010, o guvierno d’o PSOE no modificó ni brenca ni meya d’a suya reforma, pero altalle UGT e CCOO no convocon més movilizacions e se remató aprevando a jubilacion á es 67 anyos.
No ye d’almirar que estes falsos sindicatos, menatos per millonários á pur de subvencions, solo repleguen que o refirme d’ixos falsos intelectuals millonários, igualment, á pur de subvencions. O que almira ye que les ne permitamos.