lunes, 17 de octubre de 2011

Un libro que caleva

Ye menister no olbidar-lo: quasi o 90% d’o clero d’a diocesis de Balbastro-Monçon −igual como muitos laicos d’a mesma− estió salvagement asesinato per os criminals partidários d’a criminal segunda r.i.p.ublica en a salvage persecucion religiosa de 1936 sin atro motivo que a suya fe catolica. Estianyo se fa, doncas, o 75 cabo d’anyo d’este martírio.
Como una d’as fitas d’a commemoracion d’estes feitos, cal acobaltar a publicacion d’a obra La persecución religiosa en la diócesis de Barbastro-Monzón (1931-1941) . O libro ye escrito per lo historiador don Martín Ibarra Benlloch e ye editato, en dos tomos, per a Fundación Teresa de Jesús e o Bispato de Balbastro-Monçon. En a ciudat de Balbastro ya ye estato presentato, en a de Monçon se presentará este 20 d’octubre.

Martín Ibarra ye doctor en História e autor de vários libros e publicacions sobre a matéria, entre os que descuellan obras como Los católicos de las diócesis de Huesca y Barbastro y las autoridades de la España Nacional (18-VII-1936/VII-1938). Ha tenito, ademés, l’asesoramiento d’a comision historica diocesana.
En as suyas 937 paginas, contiene o libro més de tres mil citas bibliograficas, decumentals e historicas; 4.000 fotografias; 700 transcripcions de cartas d’os mártirs; 4.200 decumentos; 1.800 notícias de revistas e periodicos; 1.200 certificatos e 230 entrevistas.
O libro abraca o periodo amugato entre os anyos 1931-1941 e ye trestallata en quatre partis: Segunda República, Revolución y Martirio, Rehacer la diócesis e Rehacer al pueblo fiel.
L’ogetivo d’a obra, d’un rigor historico e metodologico almirable, ye claro:
recordar con emoción a tantos hermanos en la fe que, con la gracia de Dios, fueron capaces de morir violentamente sin otro motivo que el de su condición de sacerdotes o católicos, y, lo que es más admirable, morir perdonando
como encertadament sinyala o bispe mosen Alfonso Milián Sorribas en o prelogo d’o libro.
Quede, pues, La persecución religiosa en la diócesis de Barbastro-Monzón (1931-1941) como un atro testimónio ta que no olbidemos a os nuestros germanos o bispe mártir Florentino Asensio, o beato Ceferino, os Seminaristas claretianos u os Escolápios de Peralta de la Sal e, cómo no, a toz os atros mártirs, tan gran ye o suyo numbro, que encara no son estatos puyatos t’os altars. Dios quiera que seiga luego.