martes, 11 de octubre de 2011

Aliança de civilizacions

Per cada cinco menutos s'asesina un cristiano en o mundo a causa d'as suyas creyéncias. Més que més en os païses de mayoria musulmana, pero tamien en a Índia u en Corea d'o Norte, per citar-ne atros dos eixemplos.
De cabo quan, muito de cabo quan, os diários e os informativos de rádio u television nos ofreixen imágens d'o martírio d'os nuestros germanos coptos en Egipto.
Os que charravan d'a primavera arabe e s'emplenavan a boca tafalando d'a libertat que amanixeva en o mundo islamico no tarten mica quan veyen a carranya d'os cristianos egípcios que hana apedecar es suyos es nuestrosgermanos asesinatos per ixos guviernos que ivan a trayer a democrácia a Egipto, Túnez u, agora, a Líbia.
O guvierno de Rodríguez, que estrafolla millons e millons d'euros en o suyo progecto de l'aliança d'as civilizacions, zarra os uellos e a boca, os braços cruça, devant d'o genocídio. E lo fa perque nusatros, os cristianos d'Espanya, tamien zarramos os uellos e a boca, tamien os braços cruçamos.
Qui no quiera estar compliz, puede colaborar con a Ilésia. Ye fácil. Ye obligatório.