jueves, 5 de marzo de 2015

5 de março: glória a os Mártirs d'a Tradicion

Hue, como toz os anyos, dende este humil quaderno de bitacora, queremos ricordar a os 300 carlistas aragoneses que, o 5 de março de 1838, morion per Dios, a Pátria, o Rei e os Fueros en a ciudat de Zaragoça. Que este ricuerdo sirva d'homenage a toz os Mártirs d'a Tradicion caitos en defensa d'as Espanyas en estes quasi dos sieglos d'existéncia d'o Carlismo.
¡Viva Espanya! ¡Viva Cristo Rei!