lunes, 9 de marzo de 2015

Islamistas e republicanos

Muito se charra estes dias d’a bestieça d’o Estato Islamico. A causa, o património artistico ecultural que han estricallato. As democrácias occidentals ploran agora as esferras que os isamistas han feito, per eixemplo, en o museu de Mosul u en a ciudat asíria de Nimrod u en Hatra u en Dur Sharrukin. No ricuerdo que occident s’alticamás o mesmo quan o Estato Islamico, per eixemplo,  degollava ninos cristianos en Iraq. Asinas somos, asinas nos preva.
Qualcosa hemos millorato, manimenos. Prou que as democrácias occidentals no movion un dido quan a 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola asesinava a 6.832 religiosos, e a més de 3000 seglars, que s’estimon millor o martírio que no l’apostasia. Crimens tan salvages como es d’es islamistas (punchaz n’o VINCLO) que oblidan, u mesmo aplauden, os que, en tota mena de manifestacions, sobaten argüellosos a sanguinosa bandera tricolor.
Pero a cosa ye que as democrácias occidentals no movion un dido quan a 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola estricallava o património artistico e cultural espanyol con a mesma bestieça con que lo fa hue o Estato Islamico. Que yo sepa, en o nuevo museo Goya de Zaragoça —que no ye atra cosa que o viello Museo Camón Aznar a o que l’han cambiato lo nombre— no se hi nombra tota la obra d’o génio de Fuendetodos destruita per es milicianos marxistas e anarquistas, ixes mesmos que beluns tanto almiran hue. Perque, per eixemplo, es democraticos defensors d’a libertat —sí, ye socarroneria— no dubdon mica en cremar as pinturas que Francho ­—asinas le decivan— fiço t’a ilésia de Fuendetodos en o exterior e interior d’as puertas d’o relicário e tamien en a paret, dencima d’o mueble. A mesma fin, o fuego, sofrion "San Joaquín y Santa Ana" e "Visión de San Antonio", que yeran  en a seu de Valéncia, e una "Aparición de la Virgen del Pilar" que yera en a ilésia d’Urrea de Gaén.
Caldrá ricordar que bellas 20.000 ilésias fuen destruitas —belunas antes ya d’a guerra— per es republicanos. E no solo que ilésias u palácios u archivos. O saqueu d’o partimónio espanyol a mans d’es royos supera mesmo a las tropas napoleonicas quan a Guerra d’o Francés.
Caldrá ricordar qué ye o islam e qué ye o marxismo e qué podemos asperar d’a democrácia liberal. Caldrá ricordar que no existió garra convivéncia pacifica entre cristianos e musulmans en a Espanya medieval u en os païses que disfrutan hue —sí, ye socarroneria— d’a primavera arabe. Caldrá ricordar que a 2ª R.I.P.ublica (anti)espanyola yera un regimen de terror e que ixo que beluns claman democrácias occidentals nunca no nos defenderán de l’ódio e a bestieça d’os enemigos de Dios, d’os enemigos de l’hombre.
Caldrá ricordar que l’horror d’un mundo sin Cristo se nos acerca a garras templadas con l’aduya inestimable d’a nuestra indiferéncia.