miércoles, 27 de agosto de 2014

Pos ye verdat (11S - 9N)

Me l'han ninviato per correu e m'ha petau de meter-lo aquí:


Me pienso que no fa falta, pero per si belun no apercaça guaire o catalan, ve-te-me a traduccion:
11S Emplenemos as carreras ta salvar a os churiços.
9N  Emplenemos as urnas ta dar-les impunidat