martes, 5 de agosto de 2014

MacIntyre e a virtut

Alasdair Chalmers MacIntyre ye un filosofo escocés, naixito en 1929, coneixito per a suya contribucion á la filosofía moral e política, e, tamien, per lo suyo treballo en a história d’a filosofía e a teologia. En estes tiempos de ruina moral, me ye revenita una reflexion suya que comparto agora con vusatros:
Virtues are dispositions not only to act in particular ways, but also to feel in particular ways. To act virtuously is not, as Kant was later to think, to act against inclination; it is to act from inclination formed by the cultivation of the virtues.
As virtuz son disposicions no soque ta actuar d’una traça particular, sino, tamien, ta sentir d’una traça particular. Actuar virtuosament no ye, como Kant se pensás, actuar cuentra o deseyo; ye actuar dende o deseyo formato per lo cautivo d’as virtuz.

P.S. MacIntyre se convirtió á o catolicismo en os anyos uitanta d’o pasato sieglo.