lunes, 17 de septiembre de 2012

Pelicla sobre os mártirs de Balbastro

A productora Contracorriente ha emprencipiato es treballos ta fer una pelicla en Ciudad Rodrigo (Salamanca) sobre o martírio d’a Comunidat Claretiana de Balbastro durant o verano de 1936, quan cinquanta e un jovens seminaristas estion salvagement asesinatos per
as clicas marxistas e anarquistas.
Os claretianos asesinatos fuen ençarratos per os suyos verdugos en una cambra d’o seminário de Balbastro, an que fuen martiriciatos en diferents dias d’o mes de juliol de 1936.
Este episódio historico ye a trama d’a pelicla que se rodará en Ciudad Rodrigo, lugar que ferá d’o Balbastro de 1936. O que bi ocurrió e bi escrivion os própios mártirs son beluns d’es pasages que se prevaran de recrear. Os religiosos, conscients de que ivan á morir, escrivion o suyo testimónio de Fe de vez que pidivan o perdon ta os suyos asesinadors. En o suyo ricuerdo, l’antigo Seminário Claretiano de Balbastro ye hue o Museu d’os Mártirs.
A productora encargata d’o rodage, Contracorriente Producciones, tiene a suya siede en Ciudad Rodrigo e ye naixita baixo lo refirme d’a Diócesis local.
Quí m’iva á dicir que á la fin, e dimpués de tantos d’anyos, mesmo tornarí á veyer una pelicla espanyola.