miércoles, 12 de septiembre de 2012

Juan Manuel e Juan Carlos

¿Per qué? m’he preguntato quan he visto a fotografía este maitino en a prensa. ¿Per qué Juan Manuel de Prada se retracta á o canto d’ixe personajot? Leigo a notícia e a cosa ye mesmo pior que no me pensave.
Juan Manuel de Prada ha recullito hue de mans de Juan Carlos o XXIII Premio FIES —atorgato per a Fundación Institucional Española— per un articlo suyo titolato "Monarquía" publicato en o suplemento dominical d’o Grupo Vocento l’11 de septiembre de 2011.

Regiro una miqueta per internet e leigo l’articlo que no leyé altalle. Ye prou encertato, como quasi totas as colaboracions de de Prada. L’autor esfiende que a Monarquia ye a unica institución que guaráncia hue a unidat e a permanéncia d’a Nacion Espanyola. D’alcuerdo, prou que sí.
O que me fa fástio —e pena— ye que un hombre d’a valia de de Prada acuda t’a cambra d’audiéncias de Zarzuela e pueda, asinas, fer creyer que un personajot como Juan Carlos represienta a Monarquia e a Nacion Espanyola quan ye tot o contrário. No, no me l’asperave d’un hombre d’a valia de Juan Manuel de Prada. Una pena.