lunes, 2 de abril de 2012

Egipto e Síria e Tierra Santa


Os representants d'a Ilésia Copta han nunciato que dixanl'Asamblea Constituyent, encargata de fer a nueva constitucion egipciana, devito á o control que os islamistas de Libertat e Justícia —Germanos Musulmans— e d'Al Nour —salafistas— bi eixercen e que fa per demés a suya preséncia en un organo que no deseya que favoreixer a hegemonia e a imposicion islamica en o país.Ya dinantes atras fuerças politicas —o Partito Socialdemocrata Egipciano e o Partito d'os Egipcianos Libres— hevan albandonato l'Asamblea per considerar, tamien, que no represienta a diversidat d'a nacion.
A marcha d'a Ilésia Copta de l'Asamblea Constituyent se produz de vez que as enrestitas cuentra os cristianos —per parti d'os musulmans, prou que sí— no fan que creixer. Ahiere mesmo, una ilésia en Minya ye estata profanata per ducenas de jovens musulmans.
A situacion d'os cristianos sírios en a nueva envista que os guviernos occidentals atraçan ta o país tampoco no pareix guaire millor. No dixan de plegar-nos-ne notícias terribles que no mereixen que o siléncio compliz d'ixos guviernos que s'autoproclaman esfensors d'a libertat.  
A primavera arabe, que muitos melampos saludon e saludan— como a fin d'a opresion e l'empencípio de l'asperança en ixa zona, no ha feito que empiorar a situacion d'os nuestros germanos en toz ixos païses. Mesmo en Tierra Santa. Que se'n enteren, tamien, toz ixos liberals que se dicen catolicos e charran d'as bondaz d'o estato d'Israel.