viernes, 24 de septiembre de 2010

Glarimas en a plevita

I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near the Tanhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
A cita ye a zaguer parti d’o monologo de Roy Batty -un replicant interpretato, genialment, per Rutger Hauer en a pelicla Blade Runner, de Ridley Scott- quan veye que s’amana t’a muerte suya.
Diz que ixe charraço -que ye, n’a mia opinion, o millor momento d’a pelicla- no aparixeva en o guion original e que estió o própio Rutger Hauer qui lo escrivió e decidió d’incluyir-lo en a escena momentos dinantes de girar-la. Manimenos, n’a suya autobiografia, Hauer aclareix que el simplament talló bellas ringlas d’o charraço, que sí aparixeva en o guion, e anyedió a frase All those moments will be lost in time, like tears in rain.
E son ixas parolas, as que adhivió Rutger Hauer, as que ha amprato Juan Manuel de Prada ta titolar o suyo nuevo programa, Lágrimas en la lluvia, que fa garras hue, á las diez d’a nueit, en Intereconomía TV. Un títol sobrebueno que ya heva feito servir en un asayo sobre cine e literatura.
O programa fa buena cara. Prada presentará un tema de gran importáncia n’os nuestros dias, e dará paso á una pelicla relacionata con a qüestion planteyata, á la que siguirá una rufierta con convidatos de reconeixito prestígio, per eixemplo don Miguel Ayuso en o programa d’esta mesma nueit.
Coneixendo o livel intelectual e moral de Prada e a suya prevata valura como periodista catolico, o programa será, de seguras, un oasis de libertat e dignidat en metat d’a vasuera que nos arredola.
Si a cara ye o mirallo de l’alma, a television ye o mirallo d’a sociedat. Asperemos que con o suyo programa don Juan Manuel aduye a que a sociedat espanyola dixe d’estar a femera que agora hi ye.

PD. Qui quiera veyer a escena d'a pelicla, que punche en a pantalla.