martes, 14 de septiembre de 2010

A Santa Cruz d'o Libano

A cruz luminosa més gran d'o mundo ye estata inaugurata hue en o Pueyo Canabakich, coincidindo con a fiesta d'a Santa Cruz, que se celebra este martes en Orient Meyo.
A cruz tiene una altária de 73 metros e 80 centimetros, en referéncia á l'altária d'o mont Golgota (738 metros), an que estió crucificato o nuestro Sinyor Gesu Cristo e hue se devanta a Ilésia d'o Santo Sepulcro. A instalacion d'este molimento, clamato "cruz de toz os pueblos", en o lugar de Baskenta ye una iniciativa de l'Asociacion Tierra de Dios e d'a orden de monges maronitas.
T'a misa d'inauguracion bi fuen bels deputatos libaneses e mils de fidels, que dimpués d'a ceremónia religiosa solton sisellas e preton fuegos artificials.
A fiesta d'a exaltacion d'a Santa Cruz ricuerda a trobata d'a cruz de Cristo per parti de Santa Elena, mair d'o emperador romano Constantino, o 14 de septiembre de l'anyo 320 d.C.
En o Libano esta fiesta se celebra toz os anyos en os lugars e ciudaz cristianas an que os fidels marchan, reçando e con tiedas, t'os pueyos an que bi ha ficato cruces.