miércoles, 16 de junio de 2010

A crisis e as olimpiatas

Bi ha crisis. Nos n’hemos enterato toz. Toz defuera d’os nuestros politicos. Ixos que havrian a estar os nuestros representants e que no son que os nuestros malfurriadors.
Un atro eixemplo: a candidatura d’os Juegos Olimpicos Zaragoça-Pirineus 2022 conta con un presupuesto de 300.000 euros que, seguntes os suyos caporals, son os neseçarios ta fer garras. Dimpués en vendran més, prou que sí. Se coneix que as nuestras pochas son grandiças e bogals.
Per agora, ta fer boca, ya bi ha un gerent d’o Consórcio d’a candidatura que s’ha constituyito a Zaragoça. Se clama Manuel Fonseca e tiene un sueldo de bels 120.000 euros. No sé quantos privilegiatos més cobraran d’ixe consórcio e qué cantidaz recibiran per lo suyo treballo, pero en vistas de que o consórcio ixe tiene a participación d’o Guvierno d’Aragon, a Deputacion e o Concello de Uesca, o Concello de Zaragoça e o Concello de Jaca, m’entrefilo lo pior.
O jurato gran de Zaragoça, Juan Alberto Belloch, ha nunciato que a primer actuacion d’o devantdito consórcio será crear un Consello Consultivo an que i participen as organizacions empresarials aragonesas, os sindicatos UGT e CCOO, a universidat publica e a privata e as Cortes regionals.
Muita gent que ficar-bi. Muitos diners que sacar-nos.