miércoles, 11 de noviembre de 2009

O Concello de Teruel elimina o concurso de villancicos

Qualsiquier desincusa ye buena ta enrestir cuentr’a religion catolica, ye dicir, contr’a identidat e a eséncia d’a nuestra gent.
O equipo de guvierno d’o Concello de Teruel, formato per lo PAR e o PSOE, ha decidito d’eliminar o concurso de villancicos que dica agora se feva a ixa ciudat e sustituyir-lo per una “jornada lúdica multicultural”. A decision conta con o refirme d’a CHA e IU e a unica oposicion d’o PP.
Seguntes a concellera d’Educacion d’o Concello “la Navidad también es un momento de convivencia, de respeto, de multiculturalidad". Ixe “respeto” no le ha feito ascuitar as queixas d’os muitos colégios que dica agora participavan n’a iniciativa. Se conoix que cal respectar a os atros, no pas a la mayoria d’a sociedat terolana.
Cal ricordar que o villancico s’esparde per Espanya en os sieglos XIV e XV e per Hispanoamerica en o XVI. Cal ricordar que se claman asinas, villancicos, perque cantavan e contavan as histórias d’as villas, ye dicir as histórias d’a gent popular, e que per ixo a gent d’o pueblo les fuen dando un sentito per cada dia més religioso, d’alcuerdo con as suyas creyéncias e sentimientos. Ixe vinclo entre a cultura popular e a religion, present en totas as manifestacions d'o nuestro património, ye o que fa miedo e fástio a estos carnuços que nos mal guviernan.
Ixos mesmos que promueven, con os nuestros diners, costumbres allenas de tot a la nuestra realidat, quieren de vez fer disaparixer as nuestras radices. Quan ya no ricordemos quí somos, o suyo plan s’havrá cumplito.