martes, 26 de enero de 2016

Un dia como hue

O 26 de ginero de 1936, yera consagrato bispe de Balbastro Florentino Asensio Barros. Florentino yera naixito de Villasemir, Valladolid, o 16 d’octubre de 1877. Muito joven, ingresó en o Seminário de Valladolid e bi fue ordinato sacerdote o 1 de junyo de 1901.
Mosen Florentino prenió posesion d’a seu bispal de Balbastro en março de 1936, manimenos, solo que per 4 meses e 23 dias podió exercer como bispe. O 21 de juliol de 1936 fue detenito e engarcholato en o colégio d’os escolápios, que yera estato transformato en prision ta relifiosos per as cricas asesinaderas republicanas que ixeminvan a terror per buena cosa de l’Alto Aragon. O 8 d’agosto fue menato t’a cárcel d’a Casa d’a Villa, an que estió salvagement mutilato antes d’afosilar-lo o 9 d’agosto de 1936. Fue beatificato o 28 d’octubre de 2007 e a suya fiesta liturgica se celebra o 9 d’agosto. Actualment, ye interrato en a seu de Barbastro.
Esto sí que ye memória. Esto sí que ye história.