miércoles, 6 de enero de 2016

A os Reis d'Orient les pido

6 de ginero. En a Festividat d'a Epifania d'o Sinyor e dia d'a Monarquia Tradicional, a os Reis d’Orient les pido una monarquia social, representativa e foral t’as Espanyas.
E, si no soi estato prou bueno e o mio deseyo posible no i ye, a lo menos un guvierno como lo d’Hongria u Polónia ta esta pobracha pátria nuestra.
No marca mica bien o 2016.
Ye a hora d'a reaccion.