domingo, 1 de noviembre de 2015

Festividat de Toz os Santos

Celebramos hue a festividat de Toz os Santos. E la celebramos ta lovar e agradeixer a o Sinyor a grácia que nos ha concedito en santificando-nos en a tierra e coronando-nos de glória en o cielo.
Celebramos, tamien hue, a os Santos d’os que no se fa fiesta particular durant l’anyada. Multiplicamos asinas os dons conceditos en multiplicar os intercesors.

Ye hue, doncas, un dia especialment sinyalato ta reparar as faltas que a o largo de l’anyada hemos feito e ta, con l’aduya d’os eixemplos de tantos buens cristianos, buscar a virtut que nos faiga mereixer a recompensa d’o cielo.