viernes, 1 de mayo de 2015

Sant Jusep Treballador

O dia 1 de mayo de 1955, o Papa Pio XII, estatueció a fiesta de Sant Jusep Treballador. Una fiesta ta ricordar a Dotrina Social d’a Ilésia e demandar o dreito a una vivienda digna, a fer una família, a o salário justo ta mantener-la e a l’asisténcia social ta atender-la. A Dotrina Social d’a Ilésia, que defiende a os treballadors d’as aberracions d’o capitalismo e d’o marxismo. A Dotrina Social d’a Ilésia, que toz hemos a leyer en Rerum novarum, Mater et magistra, Populorum progressio, Laborem exercens, Solicitudo rei sociales, etc. A Dotrina Social d’a Ilésia, que ye enstrumeto ta construir o Reino de Cristo en a Tierra. A Dotrina Social d’a Ilésia, evangélio d’os treballadors.