viernes, 15 de mayo de 2015

Família cristiana

Seguntes a ONU, hue ye o Dia Internacional d'a Família. Sí, a ONU ixa organizacion a o servício d'o Nuevo Orden Mundial que tien, entre as suyas prioridaz, a destruccion d'a família, veritable alacet d'a sociedat e a dignidat humana, celebra o dia d'esta institucion. Prou que o suyo ogetivo ye fer-nos creyer que os experimentos e as aberracions socials son realidaz que hemos a respectar. Per ixo ye menister ricordar-les, con o nuestro eixemplo, qué ye una família, qué ye ixa maravella que els disprécian, que els ódian.