domingo, 8 de febrero de 2015

Benson e Francho

Coneixita ye l’almiracion de Francho per Robert Hugh Benson, concretament per a suya novela Lord of the world. No sé si Francho en havrá leyito atros libros. Talment; con Francho tot ye posible e Benson, no fa ni cien anyos, yera uno d’os caporals d’a literatura inglesa. En 1903, a suya conversion a o catolicismo —yera fillo de l’anglicano arcebispe de Canterbury e mosen anglicano el mesmo— secutió a sociedat britanica. Talment mesmo en ha letito A City Set on a Hill —titol amprato d’o evangélio de Sant Mateu: Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi supra montem posita— con Francho tot ye posible.Si asinas l’ha feito, s’havrá trobato con esta reflesion:
The Church must be intelligible to the simple as well as to the shrewd.
Qualcosa —a Ilésia ha a estar comprensible ta o simple, ademés de ta o saputo— que qualquiera de nusatros —haigamos u no leyito a Benson, seigamos mosens u laicos— prou sabévanos, sabemos e sabremos.
No sé si a Francho lo capiran os saputos, con Francho tot ye posible, pero muito a sovent os simples no l’entendemos ni média. U l’entendemos demasiato.