domingo, 8 de diciembre de 2013

Tota Pulchra

Igual como toz os 7 d’aviento dende 1619, tamien ahiere a ciudat de Uesca celebró o suyo voto á la Inmaculata con l’oficío d’o Tota Pulchra en a Seu de Uesca. Dende estianyo esta solemne tradicion ye protegita como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial
A litúrgia suposa a union d’o cabildo d’a Seu, a Universidat Sertoriana actualment, IES Ramón y Cajal e o Concello en tractar-se d’unas institucions que, dende o sieglo XVI, han esfendito a Inmaculata Concepcion d’a Santiça Virgen.
Uesca ye una d’as ciudaz n’as que més enradigata bi ye a devocion á la Inmaculata. Ya en 1564, as tres institucions que participan en este auto religioso formalizon a suya union ta enfrontinar a postema que nastava altalle a ciudat pidindo a intercension d’a Virgen.
Quan en 1651 a postema nastó nuevament Uesca, as tres entidaz fiçon voto d’ir en procesion t’a ilésia de San Francho; á la procesion s’union os grémios e os cleigos.
En 1619 s’estatueció a celebracion religiosa como hue la coneixemos, encara que dimpués d’o zarre d’o convento de San Francho devito á la enatiça Desamortizacion a celebracion pasás t’a Seu.
Con motivo d’a declaracion BIC, o pasato luns s’inauguró en a Seu e n’o Museu Diocesano a exposicion ‘Lumen ad civitatem, la ceremonia del Tota Pulcrha’, que permaneixerá ubierta dic’o 22 de ginero, festividat de Sant Vicient. A muenstra explica a história d’o voto feito á la Virgen en o sieglo XVI. Se hi puede veyer, ademés, e per primer vegata, imágens que no yeran estatas dinantes en garra exposición; per eixemplo a imagen de l’armita de Salas (sieglo XIII) u la que yera en a viella ilésia de A Malena (sieglo XII), a més antiga d’a ciudat.