lunes, 11 de febrero de 2013

Santo Pair

Pecutito encara per a notícia, no puedo sique unir-me á os cientos de millons de catolicos que son reçando en toz os cavos d'o mundo en a confiança de que o Espritu Santo iluminará á os Cardenals ta que o nuevo succesor de Pedro contine endreçando a Ilésia enta o camin d'a Tradicion e luen d'as graus errors n'as que o Concílio Vaticano II nos fiço cayer.