domingo, 10 de febrero de 2013

En morindo cantavan

A obra d’o claretiano balbastrense Gabriel Campo Villegas (1933-2007) con apuntes e testimónios sobre os 51 mártirs Claretianos de Balbastro (agosto, 1936) s’ha traducito á o ruso con una primer edicion de 1.000 eixemplars.
Os claretianos d’a comunidat de San Petersburgo-Murmansk han traducito á o ruso uno d’os treballos de mosen Gabriel Campo Villegas, encargato per muitas anyatas d’a causa d’os Mártirs. O libret, que leva o títol Muriendo cantaban, repleca en 24 politas paginas o relato martirial, a lista d’os Beatos e parte d’as parolas que Juan Pablo II les adedicó en a ceremónia de beatificacion en 1992. Alcompanyan á o texto diecisiete ilustracions de mosen José Beruete, director d'o Museu, reproducitas á tota color. En a primer edicion se’n han impreso mil eixemplars.
Esta ye a lista d’os mártirs seguntes a calendata d’o suyo martírio:
Dia 2 d’agosto
P. Felipe de Jesús Munárriz Azcona (61 anyos)
P. Juan Díaz Nosti (56 anyos)
P. Leoncio Pérez Ramos (60 anyos)
Dia 12 d’agosto
P. Sebastián Calvo Martínez (33 anyos)
P. Pedro Cunill Padrós (33 anyos)
P. José Pavón Bueno (35 anyos)
P. Nicasio Sierra Ucar (45 anyos)
E. Wenceslao Claris Vilaregut (29 anyos)
H. Gregorio Chirivás Lacambra (56 anyos)
Dia 13 d’agosto
P. Secundino Ortega García (24 anyos)
E. Javier L. Bandrés Jiménez (23 anyos)
E. José Brengaret Pujol (23 anyos)
E. Antolín Calvo y Calvo (23 anyos)
E. Tomás Capdevila Miró (22 anyos)
E. Esteban Casadevall Puig (23 anyos)
E. Eusebio Codina Millas (21 anyos)
E. Juan Codinachs Tuneu (23 anyos)
E. Antonio Dalmau Rosich (23 anyos)
E. Juan Echarri Vique (23 anyos)
E. Pedro García Bernal (25 anyos
E. Hilario Llorente Martín (25 años)
E. Ramón Novich Rabionet (23 anyos)
E. José Mª Ormo Seró (22 anyos)
E. Salvador Pigem Serra (23 anyos)
E. Teodoro Ruiz de Larrinaga García (23 anyos)
E. Juan Sánchez Munárriz (23 anyos)
E. Manuel Torras Sais (21 anyos)
H. Manuel Buil Lalueza (21 anyos)
H. Alfonso Miquel Garriga (22 años)
Dia 15 d’agosto
E. José Amorós Hernández (23 anyos)
E. José Mª Badía Mateu (23 anyos)
E. Juan Baixeras Berenguer (22 anyos)
E. José Blasco Juan (24 anyos)
E. Rafael Briega Morales (23 anyos)
H. Francisco Castán Meseguer (25 anyos)
E. Luis Escalé Binefa (23 anyos)
E. José Figuero Beltrán (25 anyos)
E. Ramón Illa Salvía (22 anyos)
E. Luis Lladó Teixidor (24 anyos)
H. Flaviano Manuel Martínez Jarauta (23 anyos)
E. Luis Masferrer Vila (24 anyos)
E. Miguel Masip González (23 anyos)
E. Faustino Pérez García (25 anyos)
E. Sebastián Riera Coromina (22 anyos)
E. Eduardo Ripoll Diego (24 anyos)
E. José Ros Florensa (21 anyos)
E. Francisco Roura Farró (23 anyos)
E. Alfonso Sorribes Teixidor (23 anyos)
E. Agustín Viela Ezcurdia (22 anyos)
Diía 18 d’agosto
E. José Falgarona Vilanova (24 anyos)
E. Atanasio Viadaurreta Labra (25 anyos)