sábado, 29 de diciembre de 2012

Cómo han cambiato beluns

No me direz que no ye ta vomecar, no me direz que no ye ta vosar. Ascuitaz as megas parolas d’o perjuro quan encara enganyava á buenacosa d’os espanyols. Ascuitaz á o caçataire charrando d’a Pátria. Ascuitaz á l’abraçador d’asesinadors ricordando á os nuestros mártirs. Mesmo de Cristo s’atriviva á parlar altalle. No me direz que no ye ta vomecar, no me direz que no ye ta vosar.
                          (Punchaz AQUÍ ta ascuitar o mensage)