miércoles, 19 de diciembre de 2012

Catalunya nos furta

Catalunya nos furta. Ye a trista realidat dende fa decadas. Nos furta a história e o futuro. Nos furta con o siléncio compliz d’as nuestras autoridaz —que ni son nuestras ni autoridaz hi son— e d’os nuestros bispes —que ni se saben fer respectar ni saber fer respectar as resolucions d’o Vaticano
Per ixo no ye d’almirar que o concello de Berbegal haiga decidito de fer marchar un procedimiento ta la declaracion de bien d’interés social d’o retablo d’o Salvador, que reclama á Lerida, e emprencipiar un proceso alministrativo ta expropiar a obra á la ilésia. Per ixo no ye d’almirar que o concello de Peralta d’Alcofea hi faiga frent comun e faiga marchar tamien o tramite d’expropiacion d’os biens religiosos propiedat d’a suya parróquia —as tablas de Sant Pedro e Sant Pablo de fins d’o sieglo XV— retenitos en o museu diocesano de Lerida. 
Tanimientres, CIU e ERC anúncian que feran o suyo referéndum d’autodeterminacion en 2014. No sé si los podremos siguir soportando dica alavez.