martes, 19 de junio de 2012

Leis de luengas

Prou sabévanos que a lei de luengas nunca no faria garras. Prou sabévanos que ni o PP ni o PAR —ni a CHA u o PSOE, que per ixo aprevon l’anterior lei á la fin d’a legislatura, ta no haver de fer-la valera— han tenito nunca o deseyo, a voluntat, de dignificar l’aragonés e o catalan d’Aragon.
Núncia la consellera Serrat una nueva lei de luengas que dixa as cosas igual como yeran antes d’ixa vaciva lei anterior. No ye ixo lo pior. O realment grau ye a indiferiéncia —ya comentata en esta humil bitacora— d’a sociedat aragonesofona. Dende Zaragoça, os nacionalistas charraran de que os faixistas d’o PP han firmato a senténcia de muerte de l’aragonés. No ye cierto. O cierto, o tristament cierto, ye que os altoaragoneses levamos decadas, si no sieglos, dixando morir l’aragonés. O cierto, o tristament cierto, ye que ixo no lo hes solucionato garra lei.
Igual como ye cierto que ta que l’aragonés esbellugue bel dia solo fa falta que nusatros lo charremos d’espeso, lo transmitamos á la nuestra mainata e lo respectemos como se mereix. Á tamas de o PP, o PAR o PSOE u a CHA.