domingo, 17 de junio de 2012

A batalla de Cutanda

Hue fa exactament 892 anyos, o 17 de junyo de 1120, que as tropas cristianas d’o rei Alifonso I d’Aragon redoton á l’eixercito almoravide d’Ibrahim ibn Yusuf, caïd de Sevilla. 
O gran rei Alifonso o Barallador yera sitiando Calatayut en a primavera de 1120, quan tenió coneiximiento de que l’eixercito almoravide enantava enta Zaragoça dende Valéncia. Decamin levantó l’asédio, pero prenendo rehens d’os sitiatos ta asegurar-se a posterior reconquista d’a ciudat. Conscient d’a importáncia que feria tener una plaça fuerte més t’o sur an que asperar-bi á os musulmans, sitió a fortaleça de Cutanda, con o refirme de Guillermo IX, duque d’Aquitánia, que colaborava con 600 cavallers e, talment, atras tropas de Bearn e Bigorra que hevan aduyato en a reconquista de Zaragoça una anyata e meya dinantes. O grueso d’as suyas tropas yeran cavallers e infants d’Aragon, Navarra e Rioxa.
A batalla de Cutanda estió una d’as més importants victórias d’o Batallador. As fuents musulmanas no dixan de reconeixer a decisiva redota e as muitas baixas havitas n’o combate. A esferra musulmana rematava con as suyas asperanças de recuperar Zaragoça ta l’islam.