domingo, 15 de enero de 2012

Creixen as enrestitas, creixen os fiels

A salvage violéncia que per cada dia sufren os cristianos en muitos païses d’os cinco continents no fa que creixer. O pasato dia 10, per citar-ne un caso recient, en l’archidiocesis de Lahore (Paquistan), o guvierno d’a província de Punjab ha esboldregato ilegalment un compleixo catolico an que i heva una ilésia, un centro de Caritas —que aculliva a gent sin casa, viellos e pobretalla— e una escuela ta ninas e mesajas. Seguntes ha informato o pair Emmanuel Yousaf, President d’a Comision Nacional de Justícia e Paz, o compleixo d’edifícios estió espaldato per maquinária pesata, con proteccion policial e baixo a inspeccion d’o primer funcionário d’o guvierno local. A protesta d'os cristianos no s'ha feito asperar, e a l'atro'l maitino ya se manifestavan cuentra esta nueva enrestita musulmana.
Manimenos, e a penar d’ixas menaças, torturas e asesinatos —bels 100.000 martirs en 2011—, o mensage de Gesu Cristo per cada anyo plega en més coraçons. Asinas, e seguntes o estúdio anyal Status of global missions, feito en 2011, a Ilésia catolica conta con 1.160.880.000 fiels en tot lo mundo e no dixa de creixer: per cada dia 34.000 personas se i adiven. Per lo contrário, o numbro d’ateus —137.555.000 en tot lo mundo— baixa un dia a l’arreu de la otro —2.100 ateus menos cada semana.
Sigamos vivindo con goyo a nuestra fe e sigamos reçando per es millons de germanos nuestros que fan d’a suya vida —e muerte— testimónio d’o Evangélio.