miércoles, 22 de junio de 2011

E agora qué?

Ya han feito garras as nuevas Cortes e no tardará guaire a haver-bi un nuevo guvierno regional; pero, de veras en será de nuevo?
Dinantes tenévanos o PSOE-PAR. Agora tenemos o PP-PAR. Coneixendo a breu pero infamehistória de l’autonomia aragonesa, será o PAR, de nuevas, qui mene a situacion. Encara que —formalmentesta vegata no se fique en o egecutivo.
Per agora, ya tenemos a Biel de president d’as Cortes e dando liccions de cómo han a comportar-sen as suyas sinyorias. Dimpués, tendremos a os caporals d’o PAR en as Direccions Generals, que una cosa ye renunciar a dentrar en o guvierno e unatra renunciar a dentrar en os negócios. A la fin, e como siempre, los tendremos en os titolars d’a prensa, acusatos de tota mena de corrupcions que no se judgaran pas, que ta ixo bel fiscal ye d’a família. En zagueras, e tamien como siempre, no será o unico partito politico que i veigamos.
Si no pudisen tanto fisicament e intelectualme’n irí on os enrabiatos ixos. Ye a hora d‘a reaccion.