miércoles, 16 de febrero de 2011

Suicídio electoral

De fuera vendran, que de casa te sacaran. Leigan vustés as cifras: quasi 11.000 foranos residents en Aragon podran votar en as proximas esleccions monecipals. E bien se vale que tasament 10.968 d’os quasi 50.000 inmigrants que levan més de cinco anyadas de residéncia legal en Aragon, e que, seguntes a nuestra patarieca e suicida lei tendrian dreito a votar en os comícios locals, han demandato á la Junta Electoral a suya participacion en as votacions, que si lo hesen feito toz, e conforme ye a nuestra demografia, a envista seria enatiça de tot.
D’entre ixos inmigrants, o colectivo més important ye o de rumanos: un 59% d’o total. En a província de Zaragoça, o numbro de rumanos supera o 61,4%. Asinas, en lugars como Ricla u Carinyena b’havrá, si Dios no hi mete remédio, candidatos naixitos en Rumania. Baixo as siglas d’o Centro Democrático Liberal (CDL), en o primer caso, e d’o Partido Ibérico de los Rumanos (Pirum), en o segundo. En Ricla, quasi o 20% d’o censo electoral ye rumano, b’ha 297 electors foranos d’un total de 1.946 vecinos con dreito á voto. Á Carinyena, os foranos representan quasi un 7% d’o total: 167 d’os 2.450 posibles electors no son espanyols. Per ixo, o Pirum ya se hi vei con un jurato d’os 11 d’o concello e sonia con influyir en a color d’o nuevo equipo de guvierno d’o lugar.
En Uesca descuella o caso de Fraga, an que 390 foranos han demandato lo voto (hi son quasi o 4% d’os votadors) e Binéfar (179 inmigrants podran votar-bi). En Teruel, os casos més ixorrontadors son a capital e Alcanyiz, con 177 e 138 inmigrants que hi quieren votar.
Fer-tos cargo cómo será a situacion en bel par més d'esleccions, quan hi voten os que ya hi son, os que hi viengan tanimientres e os fillos que haigan tenito. Lo dito, esto ye un suicídio.