lunes, 8 de noviembre de 2010

O Santo Pair, os laicistas e a realidat espanyola

A visita ta Espanya d'o santo Pair ha tornato a amonstrar-nos l'altária intelectual e a grandária evangelica de Benedicto XVI. Ya en o viage, en a entrevista que le fiçon beluns d'os periodistas que l'alcompanyavan en l'avion papal, a suya Santidat atraçó encertadament una envista d'a história, a cultura e a problematica d'a nuestra Pátria:
La Spagna è stata, da sempre, un Paese “originario” della fede; pensiamo che la rinascita del cattolicesimo nell’epoca moderna avviene soprattutto grazie alla Spagna; figure come sant’Ignazio di Loyola, santa Teresa d’Avila e san Giovanni d’Avila, sono figure che hanno realmente rinnovato il cattolicesimo, hanno formato la fisionomia del cattolicesimo moderno. 

Ma è ugualmente vero che in Spagna è nata anche una laicità, un anticlericalismo, un secolarismo forte e aggressivo, come abbiamo visto proprio negli anni Trenta, e questa disputa, più questo scontro tra fede e modernità, ambedue molto vivaci, si realizza anche oggi di nuovo in Spagna: perciò per il futuro della fede e dell’incontro - non lo scontro, ma l’incontro tra fede e laicità - ha un punto centrale anche proprio nella cultura spagnola. In questo senso, ho pensato a tutti i grandi Paesi dell’Occidente, ma soprattutto anche alla Spagna.
Proafés, as parolas d'o Papa estion ascape presentatas como desageracions, como una enrestita cuentr'a libertat, como una tornata t'a foscor, e tota ixa salmódia anticleigal que tánto goi fa a beluns.
Manimenos, ixe mesmo dia, con o Santo Pair en as Espanyas, a escuso, o guvierno d'o PSOE trancó a o culto a ilésia d'a santa Cruz d'a Val d'os Caitos, una ilésia que en l'anyo 1960 yera estata elevata a la categoria de Basilica per lo Papa Juan XXIII.

Un recinto que no solo ye património d'o estato, sino que ye, per dencima de tot, un puesto de culto, un fosal an que honrar a os muertos e un espácio an que fer posible a reconciliacion e o perdon entre toz os espanyols.
Bien se vale que os monges s'han oposato a ixa mida e continan fendo a Santa Misa en a plana que bi ha en o exterior d'o recinto toz os domigos a las once d'o maitino. Qui pueda ir-bi, que esfienda a nuestra fé con a suya preséncia, qui no, que lo faiga con as suyas oracions.
Podez leyer a entrevista completa a o Papa, o italiano ye una luenga de buen entender, aquí