miércoles, 3 de noviembre de 2010

Jaime I e a nacion catalana


ERC ha feito publico un manifiesto, presentato este zaguer luns en o monestério de Poblet (Tarragona), en o que se proclama "la força dels Països Catalans", ixe território menos historico que l'Atlantida u El Dorado, en o que i fican els as comarcas orientals d'Aragon.
En ixe mesmo auto, cal ricordar que Poblet ye tamien pantion d'os reis d'a Corona d'Aragon, o president d'ERC, Joan Puigcercós, calificó a Jaime I como "forjador de la nació catalana" e, dimpués d'ofreixer una corona de flors en a suya fuesa, aproveitó ta fer tota mena de revindicacions culturals e economicas, ye decir imperialistas e expoliaderas.
Perque ixa ye a tragédia, que en manipoliar a história, beluns no buscan que mantener, u fer creixer, os suyos privilégios. E, ta caramuello, no satisfeitos con furtar-nos l'arte e a história, con privar as nuestras vias de comunicacion e posibilidaz de desarrollo, hemos a aguantar que nos digan que nusatros somos os colonizadors e os imperialistas.
Sisquiera Jaime I devantás a cabeça e autuás como el sabeva.