martes, 30 de marzo de 2010

Emprencípian as reaccions cuentr'a lei de luengas

Mientres que nusatros, en l’ária aragonesofona, pareix que no nos n’hemos enterato mica d’a lei de luengas, a gent de l’Aragon oriental emprencípian a fer garras, e no pas a favor d’o texto precisament.
Si fa bels dias os vecinos de La Codoñera, en Teruel, no dixavan que CHA fes un acto en o lugar ta explicar-hie dita lei, son agora nueu concellos d’o este d’Aragon os que han demandato a o Consejo Consultivo de Aragón a emision d’un dictamen preceptivo, e no pas vinculant, sobre a constitucionalidat d’a norma dato que, seguntes els, invade competéncias monecipals.
Se tracta d’os monecípios oscenses de Lascuarre e Fraga; os terolanos de Fórnoles, La Codoñera, La Fresneda, Torre del Compte e Valderrobres, e os zaragoçanos de Fayón e Nonaspe.
Deçaga d’a iniciativa ye o PP ―toz os concellos son guvernatos per ixe partito defuera de La Codoñera, que tien jurata gran d’o PAR― que fa, de nuevas buena preva d’a suya demagógia e incoheréncia. O senador popular Manuel Blasco, que ha alcompanyato a o representant legal d’os juratos grans ta o registro d’a Diputación General de Aragón ha dito a os meyos de comunicacion que os nueu concellos, a os que en pocos dias se podrian unir belatros, se creyen que a lei de luengas exerce una clara invasion n’a suya autonomia monecipal. Ha adibito que si o Partido Popular tien bel dia "capacidat de guvierno, derogará u modificará a lei".
A campanya t’as monecipals s’amana. O tema remata de fer soletas e nusatros, os que encara charramos aragonés, pareixemos haver-nos quedato zamuecos.