jueves, 25 de marzo de 2010

As mentiras d'o nacionalismo catalan


O nacionalismo catalan naix d’a mentira, apresigue a mentira e, doncas, nesecita d’a mentira ta continar existindo. No ye d’almirar que o guvierno catalan torne, una atra vegata, a manipoliar a nuestra história comuna ta poder mantener vivas as suyas barucas imperialistas.

Qualsiquier desincusa ye buena ta espardir as suyas falsedaz. Aproveitan agora o desinterramiento d’os reús d’o rei Pedro III d’Aragon. Asinas, en os primers estúdios feitos a coneixer per a Generalitat sobre o calavre reyal, han tornato a repetir as suyas cutianas mentiras e n’a nota de prensa facilitata per o guvierno catalan fevan mencion a o "rei Pere II el Gran" e, n’os textos historicos d’o dosier de prensa, bi incluyivan una biografia d’o monarca que empencipiava decindo que "estió rei de Catalunya, Aragon e Valéncia". Ademés, en o analís d’as fuesas reyals se parla "de reis catalano-aragoneses". En a web d’a Generalitat se incluyiva tamien un monografico sobre "Pere II el Gran" an que se charrava bellas vegatas d’a "Corona Catalano-aragonesa" e, de nuevas, d’os "reis catalano-aragoneses".
B’ha que ricordar que a denominacion correcta ye Pedro III, rei d’Aragon; Pedro I (u Pere I), rei de Valéncia u Pedro II (u Pere II), conde de Barcelona; pos un condato, e no atra cosa, yera Barcelona (Catalunya ni sisquiera teneva altalle garra entidat politica). O pasato mes de noviembre, en o primer episódio d’esta polemica, o catedratico d’História Antigua Guillermo Fatás, sinyaló que o feito de "que os catalans tenesen rey se deve a que o suyo sobirano yera rei, no pas a que Catalunya fues garra reino". O tamien catedratico d’História, d’a Universidat Autonoma de Barcelona, José Enrique Ruiz-Domènec sinyala que Catalunya "nunca no estió independient" e que "Corona d’Aragon" ye a denominacion adequata. Manimenos, muitos meyos de comunicacion tornavan a parlar de "Corona catalano-aragonesa" en comentar esta notícia.
Nusatros tenemos a verdat, pero els tienen o poder politico e o poder economico. No nos ne queda, una atra vegata, que resistir-ie firme.