jueves, 23 de abril de 2015

Que o Sinyor Sant Jorge nos aduye

Que o Sinyor Sant Jorge nos aduye a restaurar l'orden natural cristiano e a vencer o dragon d'o materialismo capitalista e marxista. Guerra permanent cuentra o mundo moderno!