martes, 16 de diciembre de 2014

O mal ye a democrácia