martes, 1 de abril de 2014

En o dia d'a Victória

A tardi d'o dia 1 d'abril de 1939, o general Franco recibió un telegrama d'o papa Pio XII que diciva:
Levantato  o nuestro coraçon ent’o Sinyor, agradeixemos sincerament con a Vuestra Exceléncia deseyata victória catolica Espanya, femos votos perque este queridismo país, alcançada a paz, emprenda con nueva rásmia as suyas antiguas cristianas tradicions que tan gran la fiçon. Con estes sentimientos efusivament ninviamos a Vuestra Exceléncia e a tot o noble pueblo espanyol a nuestra apostolica bendicion. Pius PP. XII
Yo solo que traduzco, respectando mesmo lo estilo telegrafico, que no hi cal anyader res.